Definition av coaching

Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper klienter att uppnå tillfredställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv.

Genom coachingen fördjupar klientens sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet.

I varje möte väljer klienten samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor.

Coaching ökar klientens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val.

Coaching inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad de är beredda att göra för att ta sig dit de vill vara imorgon.

ICF:s (International Coach Federation) filosofi och definition av coaching
International Coach Federation står för en form av coaching som respekterar klienten som expert på hennes/hans privat- och yrkesliv och tror att varje klient är kreativ, hel, kapabel och med många resurser. Utifrån dessa förutsättningar är det coachens ansvar att:
  1. Upptäcka , klargöra och ställa sig bakom det klienten vill uppnå.
  2. Uppmuntra klienten till självinsikt
  3. Locka fram klientens egna lösningar och strategier
  4. Hålla klienten ansvarig och redovisningsskyldig