Çawas besöksadress:
 
Jag delar lokal med Naturboden
och finns i VästertorpStörtloppsvägen 21.
 

Resväg:
T-bana:
14
(röda linjen) till station Västertorp.

Med bil:
Södertäljevägen
(E4/E20) från Stockholm
Ta av vid avfart Västertorp
Kör Personnevägen och ta vänster in på
Västertorpsvägen
.
Därefter högerStörtloppsvägen.