Företagspresentation
 
Çawa är en enskild firma, registrerad hos Bolagsverket 2005
 
Çawa erbjuder:
 • Individuell stresskonsultation
 • Coachingsamtal (individuellt eller i grupp)
  i rofylld miljö och med tillgång till massage– och spaterapeut
 
 • Kartläggning av stress på arbetsplatsen
 • Stressenkät (analys och åtgärdsförslag)
 • Gruppsamtal
 • Stressföredrag
 
Mål:

Ge människor möjlighet att själva påbörja ett förändringsarbete för att
uppnå en bättre balans i sitt liv i förhållandet mellan arbete/fritid/vila

Förebygga sjukskrivningar och förbättra livskvaliteten
 
Metod:
 • Lyssna
  • Ge personen möjlighet att sätta ord på sina känslor och upplevelser
 • Lyfta
  • Synliggöra - belysa speciella svårigheter
 • Övningar och hemuppgifter i bland annat:
  • Delegera uppgifter
  • Prioritera uppgifter
  • Säga NEJ!
 • Samtala om olika personliga egenskaper, hur de hjälper/hindrar
  oss i olika situationer
 • Göra aktiva val utifrån sin egen önskan (JAG)
 • Avspänningsövningar och guidade meditationer,
  utifrån ett individuellt behov och önskan
 • Kost-/motionsråd
 • Stressenkät
 
Egna erfarenheter och utbildningar:
 • Förskolechef (medarbetar-/utvecklingssamtal, konfliktlösning)
 • Friskvård (hälso-/konditionstester med personliga mål och uppföljningssamtal)
 • Rekryterare / konsultchef (med stort antal intervjuer/samtal)
 • HumaNova, diplomerad stresskonsult (2005)
 • Hälsoakademin Europa, certifierad coach (2006)
 
Çawa innehar f-skattsedel och är momsregistrerat