Psykosyntes – En psykologi med själ

Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykiatern Roberto Assagiolis Psykosyntes.
Våra svårigheter är vår utvecklingspotential
Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska och stärker kraften i varje individ. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser Psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad.

En praktisk psykologiform
Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd tekniker. Flera av teknikerna syftar till att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv.

Teknikerna kan användas av enskilda individer, men också i grupper och organisationer som hjälpmedel i till exempel samtalsterapi, utbildning och personalutveckling.

Psykosyntes är en livsattityd!
Psykosyntes är mer än en terapeutisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, andliga och sociala aspekter. Psykosyntes är en handlingskraftig psykologi där vi uppmuntras att ta eget ansvar, att välja det som gagnar oss, att skapa en egen handlingsplan för livet.

Roberto Assagioli - Psykosyntesens grundare

Psykosyntesen grundades i början av 1900- talet av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli.
Roberto Assagioli föddes i Venedig i slutet av 1880-talet. Som nyutexaminerad läkare praktiserade han psykoanalys och utsågs av Sigmund Freud till den italienska psykoanalysens ledare. 1910 introducerade han psykoanalysen vid universitetet i Florens, men liksom C.G. Jung och andra, fann han psykoanalysen begränsad. Assagioli tyckte att man inom psykoanalysen koncentrerade sig alltför mycket på det sjuka hos människan. Istället ville han se sina klienter som i grunden friska individer, som tidvis fungerar sämre.

Roberto Assagioli  syfte blev att skapa en psykoterapi– en livsattityd – som gav uttryck åt den sant mänskliga; våra impulser och drifter likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt. Eller som Assagioli uttryckte det, ”leva så gott man kan och se på sig själv med ett leende”.

År 1926 grundade han det som idag heter Istituto di Psicosintesi i Rom och några år senare i Florens. Under slutet av 60-talet började hans idéer få genomslagskraft. Vid sin död 1974 hade han fått uppleva att Psykosyntesen blivit känd i stora delar av världen och att skolor hade öppnats i flera länder.